Amb el propòsit de desenvolupar pràctiques innovadores i de transformació social, el programa “Suport a l’autonomia per la persona amb problemàtica de salut mental que conviu amb el seu familiar” treballa per assolir l'autonomia de la persona i la comunicació positiva intrafamiliar, sempre amb la cooperació dels agents socials més propers i amb l'objectiu de lluitar contra l'aïllament a què les ha conduït tradicionalment l'estigmatització social i la falta de recursos públics. D'aquesta manera, el suport mutu es converteix en una forma d'interacció bàsica amb l'entorn que afavoreix de manera determinant el seu procés de recuperació. Aquest programa és desenvolupa gràcies a les associacions Alba, Alba Jussà, Salut Mental Ponent i Talma i és un projecte finançat per la Diputació de Lleida.