El programa Respir ofereix la possibilitat que les persones amb problemes de salut mental i les dones cuidadores que ho desitgin participin de sortides d’un o més dies per diferents punts de Catalunya. Aquestes sortides els proporcionen un temps d’oci i benestar i ajuden a alleugerir la tasca cuidadora de les seves famílies. La participació en el projecte permetrà a la persona rebre suport especialitzat i estable en el procés d'identificació, recerca, incorporació i manteniment d'activitats comunitàries i identificar i oferir aquells suports necessaris per tal de que la persona atesa pugui viure de la manera mes autònoma possible.