Missió


Coordinem i treballem en xarxa per a les entitats de Lleida amb l'objectiu de contribuir al procés de recuperació de les persones amb problemes de salut mental i addiccions i de les seves famílies, a la defensa de l'exercici dels seus drets i l'empoderament a totes les etapes de la vida. Treballem per la plena inclusió comunitària, sent entitats referents que aportem la veu de la primera persona i la seva família, incorporant la perspectiva de gènere en totes les accions que desenvolupem.


  Visió
La Coordinadora d'entitats de salut mental i addiccions de les Terres de Lleida s'orienta a convertir-se en una plataforma de referència en el territori de Lleida, que englobi les diferents entitats socials del tercer sector que treballen en l'àmbit de la salut mental i les addiccions i aporten la visió i experiència de les primeres persones i les famílies. Busquem la igualtat d'oportunitats en totes les etapes de la vida i treballem per al procés de recuperació de les persones.


 Valors
1. Compromís per aconseguir una societat més justa, treballant per a la igualtat i la justícia social, millorant els drets de les persones amb problemes de salut mental i addiccions i les seves famílies.

2. Promoure el reconeixement de les capacitats del col·lectiu que atenem, dirigint les nostres accions cap a la capacitació i autonomia de la persona.

3. Treballar amb coherència, transparència, fomentant la participació i buscant sempre la màxima eficiència.

4. Fomentem l'activisme en primera persona, amb el compromís d'impulsar accions de sensibilització i lluita contra l'estigma.