LES TAULES DE SALUT MENTAL i ADDICCIONS DE LES TERRES DE LLEIDA

Les Taules de Salut Mental i Addiccions són un espai de reflexió, intercanvi de recursos i treball col·laboratiu per promocionar l’atenció integral de la salut mental al territori. Requereixen d’uns principis que afavoreixin la participació activa dels seus membres, la presa de decisions basada en els punts en comú i dinàmiques que possibilitin un bon treball col·laboratiu. 

Tota aquesta feina es fa des d’un enfocament de salut mental comunitària, que contempla la concepció social de la salut. Una visió que té en compte l’àmbit social en què es produeixen els fenòmens de salut-malaltia i aplica un abordatge integral tenint en compte els nivells macro i microsocial i la participació de tots els agents de la comunitat. La responsabilitat de la promoció i l’atenció a la salut ha de ser compartida entre els individus, els grups comunitaris, els professionals de la salut, les institucions de serveis de salut i els governs. Tots han de treballar junts cap a una atenció que contribueixi a preservar la salut.

A la web de Salut Mental Catalunya trobareu informació ampliada de tots els aspectes de les taules, a més de tota la documentació d'interès i èxits de les Taules de Salut Mental a nivell de Catalunya.

https://www.salutmental.org/que-fem/defensa-de-drets-smc/taules-de-salut-mental/

TAULES DE SALUT MENTAL A LES TERRES DE LLEIDA

Actualment hi ha 8 taules de Salut Mental i Addiccions a les Terres de Lleida. Aquestes són generalment comarcals a exepció d'una que és intercomarcal:

- Urgell-Segarra (des del 2006)
- Pallars Jussà (des del 2016)
- Les Garrigues (des del 2017)
- La Noguera (des del 2018)
- Alt Urgell (des del 2019)
- Lleida Segrià (des del 2019)
- Pla d'Urgell (des del 2021)
- Alta Ribagorça (des del 2022)


I actualment s'està treballant per a constituïr-ne dues més al Pallars Sobirà i al Solsonès.


SECRETARIAT DE LES TAULES DE SALUT MENTAL A LA PROVÍNCIA DE LLEIDA

Des d'aquest any 2023, la Coordinadora SMC - Terres de Lleida, ha assumit el secretariat tècnic de les Taules de Salut Mental amb la missió de:
 
Desenvolupar les funcions d’assessorament i suport tècnic de la Taula de Salut 
Mental i promoure, supervisar i facilitar el desplegament de les accions que s’hi 
vinculen.
 
FUNCIONS DEL SECRETARIAT

-
Proporcionar la visió del conjunt del territori i traslladar els avenços de les taules a ents superiors
- Alinear les accions de la Taula amb les accions que es proposin des d’altres 
àmbits de salut pública i salut comunitària del territori.

- Convocar les reunions de la Taula de Salut Mental, definir l’ordre del dia 
conjuntament amb el grup motor, redactar les actes i gestionar la documentació 
vinculada al funcionament de la Taula.
- Contribuir a la priorització d’accions, el calendari i les tasques vinculades a la 
Taula.
- Fer seguiment dels acords presos i generar dinàmiques de treball per dur-los a 
terme.
- Facilitar eines i dur a terme les tasques que es derivin dels acords i projectes 
engegats per la Taula, a fi de facilitar el seu desenvolupament.
- Tenir cura i mantenir la relació amb tots els implicats a la Taula de Salut Mental.