Tradicionalment, el treball de cura ha estat determinat per la divisió sexual del treball, la qual vincula les dones amb les activitats dins l’àmbit privat i domèstic.

S’ha naturalitzat, doncs, la construcció social segons la qual les dones estan més capacitades per dur a terme les tasques de cura. En les entrevistes individuals mantingudes amb les cuidadores, sovint argumenten que ho fan perquè volen o creuen que el fet de ser dones les fa més sofertes per enfrontar-se a aquesta càrrega.

La naturalització de les cures també implica que sovint hi hagi dones que descartin delegar part d’aquesta càrrega, fet que els hi ha provocat un replantejament deixant entrar a un tècnic/a del programa a la llar.

Per aquest motiu, les sortides Respir dirigides específicament a elles tenen l'objectiu d'establir un espai per a compartir vivències i oferir un espai de suport emocional que alleugeri la seva càrrega.

Farrera 2022

Sortida a Farrera 2022