La gran majoria de persones amb problemàtica de salut mental que assisteixen als serveis que ofereixen les entitats afirmen que els ajuda en mantenir-se actius, relacionar-se amb altres persones, en el seu propi benestar emocional i en empoderar-se. Els familiars de les persones amb un trastorn mental també afirmen que els ajuda a l'entesa del trastorn i a la millora de la comunicació intrafamiliar.
 
 

Quina percepció tenen les primeres persones amb relació a assistir en els serveis que ofereixen les entitats? Quina evolució veuen els familiars sobre la persona amb el trastorn mental des que assisteix als serveis?
Des de la visió de les primeres persones, un 81%, assegura que els ajuda a mantenir-se actius i a relacionar-se amb altres persones, aspectes que, els familiars, també destaquen i valoren molt positivament.

El 23% són els familiars de persones amb un trastorn mental que atenem des de les entitats i que també assisteixen en serveis destinats per a familiars de persones amb una problemàtica. D'ençà que assisteixen en aquests serveis els ha ajudat en la gestió de conflictes i la implicació amb la primera persona.
 
 

Un club social pretén contribuir a la millora de la qualitat de vida dels seus membres mitjançant la participació en activitats associades al benestar i satisfacció personal, amb l'objectiu d'estimular els membres del Club perquè ells mateixos siguin els propis gestors del temps de lleure.

Un 37% de les persones que atenem des de les entitats assisteixen a un club social, un 10% dels que no hi assisteixen, estan en llista d'espera.

CLUBS SOCIALS DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA:

- Club Social La Brúixola ➡ Associació Salut Mental Ponent
- Club Social El Porxo ➡ Associació Salut Mental La Noguera
- Club Social El Nord ➡ Associació Salut Mental Pla d'Urgell
- Club Social Pallars ➡ Coordinadora d'entitats de salut mental i addiccions de les Terres de Lleida
- Club Social Compas ➡ Associació Talma
- Club Social Sol del Solsonès ➡ Associació Sol del Solsonès
- Club Social Alba Jussà ➡ Cooperativa Alba Jussà - Associació Alba
- Club social Airecel ➡ Cooperativa de lleure Quàlia - Associació Alba
 

*Les dades estan extretes de les entitats que formen part de la Coordinadora d'entitats i salut mental de les Terres de Lleida.