Les dones amb problemàtica de salut mental pateixen un doble estigma: per la condició de ser dones i per l'estat de salut mental, hem de continuar lluitant pels drets i eliminar totes les barreres que es troben. Com afecta el fet de voler ser mare o pare quan es té o es vol tenir fills? Quins efectes secundaris pot tenir la medicació?
 
 

El 58% de les persones que atenem a les entitats de la Coordinadora són homes, mentre que un 42% són dones. Els estereotips i prejudicis en salut mental també afecten el desig o les decisions de voler ser mare o pare, ens trobem que en l'àmbit on més s'han sentit discriminats és en l'entorn proper, en l'àmbit familiar. Tot i això, un 48% de les dones que atenem són mares.

Els dos àmbits on també s'han sentit discriminats, a part de l'àmbit familiar, són a les relacions socials i afectives i en els serveis de salut general.
 
 

Tots els medicaments tenen efectes secundaris, però, ens trobem en el fet que un 65% de les persones que atenem des de les entitats mai o poques vegades els hi han informat dels possibles efectes secundaris, només en un 35% afirmen que els hi han comentat bastants o moltes vegades els efectes que poden tenir els medicaments.

En l'ambit sanitari, mai han tingut cap problema per accedir, per part dels professionals, a algun servei per la cura del seu trastorn ni cap dificultat a l'hora que els hagin de derivar en algun especialista en general.
 

*Les dades estan extretes de les entitats que formen part de la Coordinadora d'entitats i salut mental de les Terres de Lleida.