Els estereotips i prejudicis en salut mental també dificulten la inserció laboral de les persones amb un diagnòstic, a tenir una major autonomia i a accedir a un habitatge ordinari, ja sigui per viure sol, amb parella o amb amics.
 
 

Un 55% de les persones amb problemàtica de salut mental que atenem a les nostres entitats conviuen amb la família. A diferència del que es pensa, una persona amb trastorn mental quan ha assolit un bon nivell d'autonomia pot independitzar-se sense cap
problema.

Una altra dada a destacar és que moltes persones amb un trastorn mental no poden accedir a viure en un habitatge ordinari per qüestions econòmiques o, altres, perquè hi ha una manca d'habitatges a la comarca on resideixen.
 
 

Un 14% de persones amb problemàtica de salut mental que atenem des de les entitats està treballant actualment i un 6% està buscant feina.

Els prejudicis i l'estigma estan presents tant durant el procés de cerca de feina com quan ja s'està treballant. En moltes ocasions han ocultat a la feina el seu trastorn per evitar un tracte discriminatori.

Els problemes de salut mental no suposen cap impediment per poder treballar, sempre que la persona compti amb els suports tècnics.
 

*Les dades estan extretes de les entitats que formen part de la Coordinadora d'entitats i salut mental de les Terres de Lleida.