Els estereotips i prejudicis en salut mental, dificulten que les persones parlin obertament del que viuen i els hi està passant, fins i tot en els entorns més propers.
 

 
 
Ens trobem que en els àmbits que les persones amb problemàtica de  salut mental s'han sentit més discriminats són, precisament, entorns propers. Un 49% dels enquestats s'han sentit discriminats en les relacions socials i afectives, un 33% en l'entorn familiar i un 29% en l'entorn laboral.

Els problemes de salut mental són més comuns del que es pensa, una de cada quatre persones n'experimentarà algun al llarg de la seva vida. El tractament i la recuperació són possibles i moltes persones amb un problema de salut mental tenen una vida normalitzada.

Una actitud positiva i de suport per part de familiars, amics i coneguts cap a les persones amb trastorn mental és vital per millorar la qualitat de vida i la recuperació.
 
 
 
Els estereotips i prejudicis socials existents en salut mental fa que moltes vegades es creguin com a propis, aquest autoestigma crea autolimitacions, una baixa autoestima i fa que costi creure en un procés de recuperació.

A les persones amb problemes de salut mental se'ls hi atribueix característiques com imprevisible, mandrós, incapaces per treballar i prendre decisions, poc intel·ligents, agressives, etc. Estereotips que no es corresponen amb la realitat, però que influeixen en les actituds i comportaments que la gent pugui tenir cap a ells/es.
 

*Les dades estan extretes de les entitats que formen part de la Coordinadora d'entitats i salut mental de les Terres de Lleida.