Manifest del Dia Mundial de la Salut Mental 2021

SALUT MENTAL EN UN MÓN DESIGUAL

MANIFEST DIA MUNDIAL DE LA SALUT MENTAL 2021 – SALUT MENTAL CATALUNYA

BARCELONA, 5 D’OCTUBRE DEL 2021

Les societats que tenen cura de les persones, que aposten i  inverteixen en la salut mental de la seva ciutadania, esdevenen societats més justes, més cohesionades, inclusives, més capaces d’afrontar les desigualtats i generar oportunitats personals i col·lectives.

Acompanyar i atendre la salut mental ha d’esdevenir una prioritat, estem davant d’un dret universal , tothom hauria de poder accedir a una atenció de qualitat , propera i ajustada a les seves necessitats.

L’Organització Mundial de la Salut ho té clar, les desigualtats entre grups socials son evitables i injustes , i tenen un greu impacte en la salut mental de la població, en la nostra salut mental.

Advertim un cop més que no estem preparats per afrontar-ho, tenim un model d’atenció a la salut mental molt insuficient, fràgil i amb molts dèficits , i ja fa massa temps que des del moviment associatiu ho estem alertant.

La pandèmia  ha posat de manifest aquestes  mancances, s’han incrementat i agreujat les situacions de forma significativa, tant en la població general com en les persones en procés de recuperació i tractament. Ara bé, no ens cansarem de repetir-ho, l’atenció a la salut mental  és un repte antic, actual i futur .

Malgrat fa anys que des de diversos organismes internacionals s’està demanant als països que es despleguin estratègies globals en salut mental, encara no tenim resultats concrets ni propostes sòlides, i veiem com projectes rellevants d’atenció a la ciutadania no es consoliden ni s’aposta per ells.

Darrera de les xifres hi som les persones i les famílies, hi ha vivències i situacions que requereixen suport , atenció , empatia, acompanyament , oportunitats i respostes àmplies i coordinades , que massa sovint no trobem. No podem esperar més, és hora d’actuar amb rapidesa.

Ens consta que el Govern i el Parlament  han manifestat la seva voluntat de prendre’s seriosament aquesta situació, que s’aposta per desplegar estratègies que permetin revertir el deute històric en la dotació de recursos , orientant les polítiques publiques a l’acció comunitària i la recuperació. Ho celebrem, estem disposats a seguir treballant com hem fet sempre i cooperar aportant la nostra expertesa, però volem fets, resultats  i una major concreció.

REIVINDIQUEM POLÍTIQUES PÚBLIQUES QUE GARANTEIXIN:

  • La protecció , el respecte i la promoció dels drets en salut mental
  • Una major accessibilitat  , serveis més propers, àgils , flexibles i de qualitat,  que ens donin resposta a totes les persones, visquem on visquem, i a totes les problemàtiques de salut mental amb la intensitat que calgui
  • Una major coordinació i cooperació entre els departaments, administracions i organitzacions
  • Una  inversió adequada i suficient en projectes i serveis comunitaris que apostin per la nostra recuperació, empoderament i lluita contra l’estigma, consolidant iniciatives que ja tenen bons resultats actualment.

PER TOT AIXÒ, RECLAMEM:

  • L’inici i desplegament del Pacte Nacional per a la Salut Mental que el govern va anunciar el mes de maig del 2021, amb la dotació pressupostària adient en tots els departaments per tal de poder desenvolupar-lo amb la valentia i immediatesa que requereix.
  • La participació i aportació de coneixement del moviment associatiu en tots els àmbits on es defineixin les polítiques públiques i un major suport a la seva tasca.
  • L’impuls, la inversió, la millora i ampliació  de la cartera de serveis socials en salut mental, i en especial dels serveis de Club Social, d’ocupació, d’acompanyament a la llar, i els projectes comunitaris  desplegats des del moviment associatiu.
  • L’impuls, la inversió i el desenvolupament del model d’escola inclusivaen salut mental.
  • La incorporació dins de les polítiques públiques de projectes rellevants de país com el projecte Activa’t per la Salut Mental i les iniciatives vinculades a la lluita contra la discriminació, com el projecte Obertament.

Estem cansats, volem respostes immediates, valentes i des de tots els àmbits.
Estem orgullosos, avui celebrem 25 anys de treball intens.
Estem esperançats. Per un futur on la salut mental tingui el reconeixement que mereix i s’aposti per les persones.