Objectius:

  • Coordinar projectes, programes i serveis d’atenció integral per a les persones amb trastorn mental i les seves famílies a la província de Lleida.
  • Dissenyar, planificar, implementar i fer seguiment dels programes comuns que desenvolupen les entitats de salut mental del territori.
  • Participació i promoció d’espais de suport professional.

Accions:

  • Coordinació Projecte SAF (+info)
  • Club Social Pallars (+info)
  • Suport justificació econòmica
  • Suport captació de finançament
  • Suport selecció RRHH
  • Suport a l’autonomia per a persones amb problemàtica de salut mental que conviuen amb el familiar (+info)