Objectius:

  • Coordinar projectes, programes i serveis d’atenció integral per a les persones amb trastorn mental i les seves famílies a la província de Lleida.
  • Dissenyar, planificar, implementar i fer seguiment dels programes comuns que desenvolupen les entitats de salut mental del territori.
  • Participació i promoció d’espais de suport professional.

Accions:

  • Servei d'atenció a les famílies (Més info)
  • Club Social Pallars (Més info)
  • Suport justificació econòmica
  • Suport captació de finançament
  • Suport selecció RRHH