Objectius:

  • Vetllar per la promoció de recursos assistencials i d’habitatge.
  • Col·laborar amb les institucions públiques i privades per a l’obtenció de recursos que responguin a necessitats reals, per tal de contribuir a la millora de l’atenció, de la rehabilitació i de la inserció social i laboral de les persones amb trastorn mental.

Espais:

  • Consell de Participació Salut Mental 
  • Comissió Dia Internacional de les persones amb Discapacitat
  • Dia Mundial de la Salut Mental (Més info)
  • Diagnosi Alta Ribagorça