Objectius:

  • Participació i promoció d’espais de suport professional.
  • Generar sinergies entre els diferents agents de la xarxa de serveis sanitaris i socials.

Espais:

  • Consell Participatiu Espai Orfeó 
  • Taules de Salut Mental 
  • Comissió CS Lleida
  • Grup de Treball Infància i Adolescència
  • Coordinació Territorial Activa’t per la Salut Mental de Lleida i l’Alt Pirineu
  • Suport a l'autonomia per a persones amb problemàtica de salut mental que conviuen amb el familiar (Més info)