Associació Talma

Compàs és un servei d’àmbit comarcal, creat i registrat l’any 2010, el qual ofereix serveis i recursos a les persones diagnosticades de trastorn mental per tal de millorar la seva qualitat de vida. Tanmateix, es contempla el suport a les famílies en les quals un membre està afectat d’un trastorn mental. I per últim, es treballa de forma coordinada amb els recursos sanitaris i/o socials que usa la persona afectada per realitzar una intervenció global i unificada. 

Projectes/Serveis

Atenció social

Club social

Servei d’atenció i suport a familiars de persones amb trastorn mental 
Atenció psicològica
Grups psicoeducatius
Grups d’ajuda mútua
 Servei de sensibilització i lluita contra l’estigma 

TALMA
973 15 04 14
info@talma.cat