Associació Talma

ASSOCIACIÓ TALMA
Ctra. Torregrossa · Km 10,5. 25430 - Juneda (Lleida)
973 15 04 14
info@talma.cat


Talma és una associació sense afany de lucre, d'iniciativa social i té per finalitat l'atenció, el suport i la prestació de tot tipus de serveis per millorar-ne la qualitat de vida a persones amb discapacitats, transtorn mental i/o risc d'exclusió social de la comarca de Les Garrigues.

Compàs és un servei d’àmbit comarcal, creat i registrat l’any 2010, el qual ofereix serveis i recursos a les persones diagnosticades de trastorn mental per tal de millorar la seva qualitat de vida. Tanmateix, es contempla el suport a les famílies en les quals un membre està afectat d’un trastorn mental. I per últim, es treballa de forma coordinada amb els recursos sanitaris i/o socials que usa la persona afectada per realitzar una intervenció global i unificada. 

Projectes/Serveis

 • Atenció social
 • Acompanyament integral
 • Club social
 • Programa SIOAS (serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental)
 • Programa de suport a l'autonomia a la pròpia llar
 • Centre Especial de Treball

Servei d’atenció i suport a familiars de persones amb trastorn mental 

 • Atenció psicològica
 • Grups psicoeducatius
 • Grups d’ajuda mútua

 Servei de sensibilització i lluita contra l’estigma 

 • Informació, orientació i assessorament a la població general
 • Voluntariat
 • Sensibilització comunitària