Associació Sol del Solsonès

SOL DEL SOLSONÈS
C/ Vall Fred, 22 baixos G25511205 25280 - Solsona
973 48 36 83
gestio@soldelsolsones.org

L’any 2001 un grup de pares i mares amb fills drogodependents es van començar a reunir perquè es dispenses la metadona al Centre Sanitari del Solsonès, ja que fins ara s’havien de desplaçar fins a ciutats com Berga, Manresa, Terrassa i Lleida. Gràcies aquestes reunions es va poder aconseguir la dispensació de la metadona a Solsona, i alhora va ajudar a què els pares i mares veiessin que calia formar una Associació que recolzés les seves problemàtiques. Aquesta Associació en principi es va anomenar Associació de Pares i Mares contra la Drogodependència.

Però el següent pas va ser que degut a l’increment a Solsona i Comarca de persones amb problemàtica de Salut Mental i Drogodependents, l’Associació es va veure obligada a reformar els estatuts amb la nova denominació SOL DEL SOLSONÈS. ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS MENTALS I DROGODEPENDENTS.

Projectes/Serveis

- Població en general
o   Sensibilització comunitària en salut mental
 o  Espai Informa’t ( assessorament i orientació a la població de Solsona)
o  Programa de pràctiques i voluntariat
o   Sensibilització i prevenció en drogodependència/consum de tòxics
o   Jornades d’addiccions
- Familiars
o   Assessorament per la convivència saludable.
o   Escola de famílies (conferències, xerrades)
o   Grups d’ajuda mútua
o Sortides i espais de desconnexió
o  Atenció  i suport psicosocial
- Persones amb problemes de salut mental i/o addiccions
  o   Club social “ Sol del Solsonès”
o    Grups de suport mutu
o   Atenció i seguiment psicosocial
o  Pis amb suport
o   Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar.
o  Atenció domiciliària
o   Respir Familiar

- Comunitat Terapèutica “ Un Raig de Sol”