Associació Sol del Solsonès

L’any 2001 un grup de pares i mares amb fills drogodependents es van començar a reunir perquè es dispenses la metadona al Centre Sanitari del Solsonès, ja que fins ara s’havien de desplaçar fins a ciutats com Berga, Manresa, Terrassa i Lleida. Gràcies aquestes reunions es va poder aconseguir la dispensació de la metadona a Solsona, i alhora va ajudar a què els pares i mares veiessin que calia formar una Associació que recolzés les seves problemàtiques. Aquesta Associació en principi es va anomenar Associació de Pares i Mares contra la Drogodependència.

Però el següent pas va ser que degut a l’increment a Solsona i Comarca de persones amb problemàtica de Salut Mental i Drogodependents, l’Associació es va veure obligada a reformar els estatuts amb la nova denominació SOL DEL SOLSONÈS. ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS MENTALS I DROGODEPENDENTS.

Projectes/Serveis

Població en general

Sensibilització comunitària en salut mental

Sensibilització i prevenció en drogodependència/consum de tòxics

Famílies

Tallers psicoeducatius

Escola de famílies (conferències, xerrades)

Grups d’ajuda mútua

Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar. Atenció domiciliaria

Respir Familiar

Persones amb trastorn mental/problema de salut mental

Club social

Activitats formatives

Activitats ocupacionals

Reinserció laboral

Atenció psicosocial

SOL DEL SOLSONÈS
C/ Vall Fred, 22 baixos G25511205 25280 - Solsona
973 48 36 83
soldesolsones@yahoo.es