Associació Salut Mental Ponent

SM PONENT
C/ Henri Dunant 1, baixos i 1r 
973 22 10 19 
associacio@smponent.com

L’Associació Salut Mental Ponent és una entitat sense ànim de lucre i d’iniciativa social de les comarques de Lleida, registrada l’any 1993, creada en el seu origen per familiars i amics de persones amb algun trastorn mental. Així figura als nostres estatuts.

El Pla de Gestió pel periode 2014-2017 vol fomentar la visibilitat a la societat per tal d’incidir en la prevenció. Així mateix, vol potenciar l’atenció comunitària: residencial, llars amb suport i suport a la pròpia llar.

Està adreçada a la societat en general, a les seves institucions, als professionals de l’atenció social, sanitària i psicològica, a les persones que tenen un familiar o amic amb problemes de salut mental i a les persones amb un trastorn mental greu.

Serveis/Projectes

Població general:

 • Informació, orientació i assessorament
 • Sensibilització Comunitària
 • Formació i xerrades divulgatives
 • Voluntariat

Familiars:

  • Atenció social
  • Atenció psicològica individual
  • Escola de Famílies (Formació en salut mental)
  • Grups d’Ajuda Mútua
  • Grup terapèutic
  • Lleure familiar; sortides culturals fora de l'àmbit salut mental

Persones amb trastorn mental/problemes de Salut mental:

  • Club social La Brúixola
  • Grup de Joves
  • Programa Incorpora - Capacitació laboral
  • Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar
  • Programa d’acompanyament integral en l’entorn de la persona
  • Pisos amb suport (5)
  • Grup amb experiència pròpia
  • Grups d’Ajuda Mútua