Associació Salut Mental Ponent

L’Associació Salut Mental Ponent és una entitat sense ànim de lucre i d’iniciativa social de les comarques de Lleida, registrada l’any 1993, creada en el seu origen per familiars i amics de persones amb algun trastorn mental. Així figura als nostres estatuts. Si els voleu consultar, cliqueu a Estatuts Salut Mental Ponent.

El Pla de Gestió pel periode 2014-2017 vol fomentar la visibilitat a la societat per tal d’incidir en la prevenció. Així mateix, vol potenciar l’atenció comunitària: residencial, llars amb suport i suport a la pròpia llar.

Està adreçada a la societat en general, a les seves institucions, als professionals de l’atenció social, sanitària i psicològica, a les persones que tenen un familiar o amic amb problemes de salut mental i a les persones amb un trastorn mental greu. Per conèixer les activitats de l’entitat, consulteu la seva memòria.

Projectes

Adreçats a

Població general:

Informació, orientació i assessorament

Sensibilització Comunitària

Formació

Voluntariat

Familiars:

Atenció social

Atenció psicològica individual

Atenció psicològica grupal

Grups d’Ajuda Mútua

Lleure familiar

Persones amb trastorn mental/problemes de Salut mental:

Club social La Bruixola

Capacitació laboral

Programa Incorpora

Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar

Programa d’acompanyament integral en l’entorn de la persona

Pisos amb suport (4)

SM PONENT
 C/ Henri Dunant 1, baixos i 1r 
 973 22 10 19 
 associacio@smponent.com