Associació Salut Mental Ondara Sió

ONDARA SIÓ
Av. de la Segarra. 8 baixos. 25200 - Cervera (Lleida)
973 53 16 73 / 696 15 91 32
hola@salutmentalondaraisio.cat


Salut Mental Ondara Sió es crea a l’any 2006 a Cervera amb la voluntat d’acollir i recolzar els familiars de persones afectades per algun tipus de trastorn mental residents en l’Urgell i la Segarra, en els municipis que conformen les respectives comarques.

Una de les inicitatives de l'Associació, és cobrir la necessitat de sensiblització pública i reivindicació dels drets de les persones amb problemes de salut mental. 

Projectes/Serveis

  • Servei d'Atenció a les Famílies (SAF) 
  • Grups d’Ajuda Mútua (Adults / Infant-juvenil) i tallers psicoeducatius.
  • Tallers per viure autònomament.
  • Servei de sensibilització i lluita contra l’estigma.
  • Llar amb suport.
  • Fem Costat Entre Famílies - Acompanyament entre iguals a familiars de persones amb primer episodi de crisi de salut mental.