Associació Salut Mental Ondara Sió

Salut Mental Ondara Sió es crea a l’any 2006 a Cervera amb la voluntat d’acollir i recolzar els familiars de persones afectades per algun tipus de trastorn mental residents en l’Urgell i la Segarra, en els municipis que conformen les respectives comarques.

Una de les inicitatives de l'Associació, és cobrir la necessitat de sensiblització pública i reivindicació dels drets de les persones amb problemes de salut mental. 

Projectes/Serveis

  • Acolliment social, informació, orientació i suport
  • Assistència psicològica familiar o personal
  • Sensibilització comunitària
  • Grups d’ajuda mútua
  • Compta amb mi Habilitats domestiques
  • Ara em toca a mi musica i salut mental
  • Llar amb suport

ONDARA SIÓ
Av. de la Segarra. 8 baixos. 25200 - Cervera (Lleida)
973 53 16 73 / 696 15 91 32
hola@salutmentalondaraisio.cat