Associació Salut Mental Ondara Sió

Salut Mental Ondara Sió es crea a l’any 2006 a Cervera amb la voluntat d’acollir i recolzar els familiars de persones afectades per algun tipus de trastorn mental residents en l’Urgell i la Segarra, en els municipis que conformen les respectives comarques.

Projectes/Serveis

Acolliment social, informació, orientació i suport

Assistència psicològica familiar o personal

Sensibilització comunitària

Grups d’ajuda mútua

Compta amb mi Habilitats domestiques

Ara em toca a mi musica i salut mental

Llar amb suport


ONDARA SIÓ
C/ Victòria, 18 L’Espàtula
25200 Cervera
973 53 16 73 / 696 15 91 32

ondarasio1@yahoo.es