Associació Salut Mental La Noguera

ASM LA NOGUERA

C/ Noguera Pallaresa 32, baixos. 25600 - Balaguer (Lleida)
973 44 94 88
coordinacio@asmlanoguera.com

L’Associació Salut Mental La Noguera (ASM La Noguera), és una entitat privada sense ànim de lucre, creada per l’iniciativa dels familiars de persones diagnosticades d’un trastorn mental sever que viuen a la comarca de la Noguera Per tal de crear un ambient d’ajuda mútua i amb la finalitat de millorar la situació social de les persones amb trastorn mental, oferir serveis i assessorament a ells, a les seves famílies i persones interessades amb el col•lectiu. Es continua treballant per tal de posar en marxa nous projectes i activitats.

Objectius:

  • Donar suport, acompanyar i promoure la recuperació de les persones afectades per algun trastorn mental i de les persones que en tenen cura.
  • Fomentar la inclusió social de les persones que pateixen un trastorn mental sever mitjançant un acompanyament psicosocial.
  • Vetllar per la defensa i promoció dels drets i deures de les persones.
  • Sensibilitzar a la societat sobre la realitat de la salut mental afavorint trencar estereotips i l'estigma associat.
 
Serveis/Projectes

- SERVEIS A LA COMUNITAT
· Informació i assessorament
· Sensibilització comunitària
· Programa de voluntariat

 
- SERVEIS PER A LES FAMÍLIES
· Atenció social i familiar
· Atenció psicològica
· Grup psicoeducatiu

- SERVEIS PER A LES PERSONES AMB UN TRASTORN MENTAL
· Club social "El Porxo"
· Atenció psicològica