Associació d’Afectats de Discapacitat Derivada de Malaltia Mental Terraferma

Associació d’Afectats de Discapacitat Derivada de Malaltia Mental Terraferma

C/ Henri Dunant, 1 planta baixa. 25003 - Lleida (Lleida)
973 26 14 06
asterraferma@yahoo.es

L’associació d’Afectats de Discapacitat Derivada de Malaltia Mental Terraferma és una entitat sense ànim de lucre i d’iniciativa social de les terres de Lleida, creada i gestionada únicament per persones amb discapacitat derivada de problemàtica de salut mental. La seva missió és millorar la qualitat de vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Entre els seus objectius destaca la promoció d’activitats de formació que contribueixin al ple desenvolupament de les persones amb problemes de salut mental.

Serveis/Projectes

  • Proporcionar informació, orientació i suport a persones amb malaltia mental.
  • Millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties mentals.
  • Defensar i vetllar els drets socials i civils de les persones amb malalties mentals.
  • Promocionar les activitats d'inserció, residencial, de lleure i altres que contribueixin al ple desenvolupament de persones amb malaltia mental.
  • Promoure l'associacionisme de persones amb malaltia mental.
  • Promoure les activitats lúdiques i culturals dels malalts mentals.
  • Millorar la imatge que té la societat de les persones amb malaltia mental. Combatre l'estereotip i la desinformació: l'estigma causant del rebuig social i la marginació.
  • Representar el col·lectiu de malalts mentals davant les administracions i les institucions.