Agrupa't

AGRUPA’T
C/ Ramon Llull, 12. 25004 - Lleida (Lleida)
 973 27 51 58
agrupatlledia@gmail.com


Agrupa’t és una associació sense ànim de lucre ubicada a Lleida que treballa activament mitjançant diversos projectes per aconseguir la millora dels drets i la qualitat de vida de les persones amb problemes de drogodependències.

Nascuda a Lleida l’any 2003, fruit del treball conjunt d’un grup de professionals de l’àmbit de la salut comunitària i l’atenció a la drogodependència i usuaris/es de drogues, es construeix per bastir un espai on les persones afectades puguin participar de forma activa, integrar-se en la dinàmica social i comunitària i trencar amb la marginalitat, tot millorant la socialització en els àmbits familiars, laborals, sanitaris i d’habitatge.

Des que es va crear l’entitat amb la intenció de treballar la participació social i fomentar l’associacionisme del col·lectiu de persones afectades per problemàtiques de drogues, creant espais de relació, socialització, comunicació i reivindicació, han estat nombroses les activitats realitzades que han ajudat, entre altres coses, a recuperar la pèrdua de rols i de xarxa social que comporta l’addicció, i que en moltes ocasions pot desembocar en situacions d’exclusió i marginació. L’associació es converteix en un mitjà de detecció de necessitats del col·lectiu i de dinamització de projectes dirigits per a la seva cobertura, sempre treballant des de la participació dels/es mateixos/es afectats/des.

Una de les característiques més destacables de l’entitat és la importància d’incloure als/les usuaris/es en els processos de presa de decisions: a nivell d’activitats, a través d’assemblees, i en la gestió , en la incorporació d’afectats/des en la Junta de l’entitat. La participació com a agents actius de l’entitat es converteix en quelcom imprescindible , ja que és converteix en pràctica, i al mateix temps en representació de la inserció a nivell social, prenent consciència del seu potencial i capacitat de responsabilització individual i comunitària.

Projectes/ Serveis
 
  • FASE 1: Activitats de reducció de danys sociosanitari i fisicoemocional, activitats socioeducatives i ocupacionals, formatives, atenció a necessitats bàsiques i seguiment psicosocial i terapèutic.
  • FASE 2: Espai terapèutic de treball integral cos, ment i emocions. Tallers psicoterapèutics i d’inserció i seguiments individualitzats.
  • FASE 3: Empresa Inserció SEMAIHA